X
تبلیغات
زولا

روشهای توقف(پارک کردن) اتومبیل در سر بالایی و سرازیری

چهارشنبه 10 آذر 1395
روشهای توقف(پارک کردن) اتومبیل در سر بالایی و سرازیری:

حالت چرخهای جلو در سربالایی:

الف-پارک درسر بالایی هایی که کناره راه دارای جدول نباشد:
در هنگام پارک کردن اتومبیل فرمان را به سمت راست
(در جهت عقربه های ساعت)بچرخانید به نحوی که حالت چرخهای جلو به سمت راست باشد که در صورت حرکت غیر منتظره،اتومبیل به سمت حاشیه ی راه کشانده شود و از ورود به داخل راه ممانعت به عمل آید و در ضمن ترمز دستی را بالا کشیده و پس از خاموش کردن اتومبیل دسته دنده را درون دنده ی یک قرار دهید و جهت احتیاط پشت چرخ عقب سنگ یا آجری قرار دهید.                        
    ب-پارک در سربالایی که کناره ی راه دارای جدول باشد:
در موقع پارک کردن در چنین شرایطی،فرمان را به سمت چپ
(در جهت خلاف عقربه های ساعت)بچرخانید به نحوی که چرخ جلو سمت راست از قسمت عقب با جدول در گیر شود در اینصورت جدول مانع به حرکت درآمدن اتومبیل خواهد شد،در ضمن ترمز دستی را محکم بالا کشیده و پس از خاموش کردن،دسته دنده را درون دنده یک قرار دهید،و سپس جهت احتیاط پشت چرخهای عقب سنگ یا آجری قرار دهید.
ج- پارک در سرازیری و راه دارای جدول کنار باشد:در هنگام پارک در سرازیری ها فرمان را به سمت راست(در جهت عقربه های ساعت)بچرخانید بطوری که چرخ جلو سمت راست از قسمت جلو با جدول درگیر شود در اینصورت جدول مانع از به حرکت درآمدن اتومبیل خواهد شد در ضمن ترمز دستی را کشیده و پس از خاموش کردن اتومبیل دسته دنده را درون دنده ی عقب قرار دهید و جهت احتیاط در قسمت جلو چرخها سنگ یا آجری قرار دهید.
قابل توجه:
در مواقعیکه در حاشیه ی راه پرتگاه وجود دارد توقف و پارک اتومبیل توصیه نمیشود.
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.