X
تبلیغات
زولا

آرامش در آزمون عملی شهر

جمعه 12 آذر 1395

آرامش در آزمون عملی شهر

بر اساس تجربه و آمار یکی از مهمترین دلیل مردودی هنرجویان محترم
در آزمون عملی رانندگی "عدم تسلط به اعصاب و نداشتن عکس العمل مناسب "هنگام آزمایش می باشد. این در حالی است که مربی محترم تمام تلاش خود را جهت آماده سازی هنرجو و قبولی بار اول درآزمون عملی بکار می گیرد ,اما نتیجه در بعضی موارد مردودی هنرجو به دلیل عدم تسلط به اعصاب و...می باشد. لذا برآن شدم تا راهکاری مناسب پیرامون حل این مشکل به هنرجویان محترم توصیه نمایم.

" عوامل ایجاد اضطراب در امتحان و روش مقابله با آن"

 1) ارزیابی نادرست:

به نظر روانشناسان فشار روانی نتیجه ی ارزیابی و سنجش نادرست شما از شرایطی است که با آن روبرو می شوید.اگر ارزیابی شما اینگونه باشد که بگویید قبولی در آزمون عملی رانندگی بسیار سخت و دست نیافتنی است،در اینصورت با شنیدن نام  افسر آزمون گیرنده و نام آزمون عملی دچار اضطراب و فشار روانی خواهید شد.بنابراین شما می توانید با بهره گیری از نظر مربی و پذیرش ارشادات وی در خصوص ضعف ها ونیاز به تمرین بیشتر و همچنین بهره گیری از تشویق مربی در نقاط قوت و تقویت بیشتر آن به تمرکز اعصاب و دقت افزوده و به ارزیابی درست از وضعیت خود برسید.  

2) خوش بینی افراطی:

آن است که شما بگوئید رانندگی هرگز فن و مهارت نیست و من با کمترین آموزش در مرحله اول آزمون موفق خواهم شد. در این صورت شما به لوازم دستیابی به موفقیت که مهمترین عنصر آن آموزش و تمرین است،به دلیل خوش بینی افراطی،بی توجه خواهید شد و در نتیجه در وقت آزمون از موفقیت مورد علاقه برخوردار نخواهید شد.

بنابراین لازم است ضمن به رسمیت شناختن توان شخصی خود به عناصر و عوامل تاثیرگذار در راه کسب پیروزی درهمه امور به ویژه آزمون رانندگی مانند آموزش و تمرین کافی توجه نمایید.

3) پیشگویی بر علیه خود:

خود را گرفتار دام خطای شناختی با عنوان پیشگویی و پیش داوری بر علیه خود نکنید یعنی به خود نگویید من شک ندارم که در امتحان رد خواهم شد زیرا این پیشگویی مزاحمت جدی در پیشرفت شما در تعقیب هدف و انجام کار خواهد داشت و باعث ایجاد اضطراب خواهد شد .

مطمئن باشید پس از انجام تمرینات کافی آموزش،باشناسایی روش های موثر، به منظور بهره مندی هرچه بیشتر از توان و استعدادهای شخصی،از لذت دستیابی به موفقیت برخوردار خواهید شد.

4) ابهام زدایی:

عدم آگاهی از محیط آزمون و شرایط روبرو شدن با افسر محترم آزمون گیرنده و نحوه ی انجام آزمون از عوامل تاثیر گذار در ایجاد اضطراب و فشار روانی هنگام آزمون است.

بنابراین لازم است به منظور ابهام زدائی و ایجاد ارتباط با شرایط هراس آور و مانوس شدن با آن پیش از موعد آزمون شخصا و بصورت انفرادی به محل برگزاری آزمون رفته و با کسب آگاهی و اطلاعات مورد نیاز درباره نحوه برگزاری آزمون و شرایط آن اقدام به رفع ابهامات ذهنی و ارتقاء سطح آرامش روحی و روانی خود نمایید.

5) رسوایی پنداری:

شکست خود را در آزمون رانندگی رسوایی ندانید.سعی کنید ازاین تفکر دوری کنید و ردشدن را امری طبیعی و عمومی بدانید. همه ی آبرو را تنها در یک پیروزی دانستن اشتباه است.

6) تعمیم افراطی:

یعنی پیش از ورود به امتحان نگویید این بار اگر قبول نشوم برای همیشه آن را رها خواهم کرد. این تفکر شما رادچار فشار روانی و اضطراب،یاس و ناامیدی خواهد کرد. باید بدانید کسب مهارت رانندگی امروزه برای همگان یک ضرورت فردی،اجتماعی و خانوادگی میباشد و تلاش در راه رفع نیاز در بخشهای مختلف زندگی  نیز یک ضرورت است و باید یه خود بگویید همچنان که در بخشهای دیگر زندگی،مهارت و امکانات به بهروری هر چه بیشتر از زندگی کمک میکند،این امر نیز استثناء پذیر نیست و دلیل منطقی برای رها سازی آن وجود ندارد. در اینصورت شما با جایگزین کردن خود گفتمان مثبت بجای خود گفتمان منفی به ارتقاء و افزایش سطح انگیزه،جهت حصول موفقیت کمک کرده و از خطر ناامیدی فاصله خواهید گرفت.  

7) مقایسه منفی:

هیچ گاه خود را با دیگران مقایسه نکنید بلکه سعی کنید از اشتباهات دیگران درس بگیرید. 

8) ترس ثانوی:

هنگامی که اضطراب و فشار روانی را احساس میکنید،از این فشار و اضطراب هراسان نشوید،نگویید فکر نکنم با این ترس بتوانم امتحان رانندگی را با موفقیت انجام دهم،توجه کنید که دچار ترس دوم یا استرس ثانوی نشوید در این شرایط لازم است بدانید،اضطراب شما تا اندازه ای طبیعی است کافیست با به رسمیت شناختن آن،آسیب پذیری از آن را حتمی ندانسته و به حداقل برسانید.     

*****به خود روحیه بدهید و سعی کنید افکار مثبت به ذهن راه دهید. از اشتباهات خود و دیگران درس بگیرید. و به این باور برسید که اگر مهارت کافی داشته باشید بی شک در آزمون موفق خواهید شد.
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.